Buletin Dakwah edisi 15, Memuliakan Tamu dan Ramah

Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia menyambung tali persaudaraan.Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia berkata yang baik atau diam. HR Bukhori-muslim